Tro på Jesus

  Matt.11.28

Tro på Jesus,  det er livet, uden ham er vi intet, han døde for os, for at vi skulle have det evige liv i eje,  er du træt og tynget af byrder, jeg vil give dig hvile.Tag imod det åg, som jeg lægger på jer. og lær af mig. For jeg er ydmyg og selvpofrende. Så vil  i finde ro i sjælen, Mit åg vil hjælpe jer
og min byrde vil føles let.