Velkommen til vores hjemmeside


Matt.7,7-11

Bed, så skal der gives jer;
søg, så skal I finde; bank på,
så skal der lukkes op for jer.
  For enhver, som beder, får;
og den, som søger, finder;
og den, som banker på,
lukkes der op for.
Eller hvem af jer vil
give sin søn en sten,
når han beder om et brød, 
eller give ham en slange,
når han beder om en fisk? 
Når da I, som er onde,
kan give jeres børn gode gaver,
hvor meget snarere vil så ikke jeres fader,
som er i himlene, give gode gaver til dem,
der beder ham!

🙂