Dit ords indflydelse
Dit ords indflydelse
Herre,du roste en høvedssmand
         fordi han indså, hvad ord kan udrette,
når man er under kommando.
      Han så, et ord fra dig ville helbrede.
Herre, alt kan ske, når vi lader
dig være den højeste myndighed.
Så hjælp mig til altid at indtage
den ydmyge plads,
hvor du er  i mit liv.
Lad mine tanker, mine ord
mit blik og mine handlinger
være under din kommando,
under dit ords indflydelse.
Ja, Herre, lær mig lydighed
og Gudsfrygt, så jeg hver dag
ifører mig din fulde rustning,
som er det eneste værn mod
ondskabens åndemagter fra afgrunden.
Herre, stadfæst i dag de skridt
jeg tager i tro på dit ords autoritet,
Amen!

🙂