Sker dette også idag?

Sker dette også i dag
eller er det en skrøne blot
nok mange vil sige ,det er
fordi at de ser uden dog at ku,se,
for alt skal forstås med  forstanden,
hvor  alting jo sker,
blot i sansernes dimension,
Men - det, som kommer fra Gud
sker i den trosdimension,
som åbnede tjenerens øjne
dengang da Elisas han bad;
Åh Gud åben du dog hans øjne,
så også han må ku`se,
det, mine øjne de ser!
Og Gud, han åbnede tjenerens øjne,
som udbrød det her, da han så:
Vi behøver ej at frygte for fjenden,
end skønt de er mange - nej
for flere er de, som er med,
end de, som står imod.
Han så engle og ildvogne da.


Hvordan er det i dag med de hænder,
er de stadigvæk i funktion?
Vor Gud har ikke forandret sig - nej!
Han er den samme, han altid var,
han ynkes i kærlighed
over lidelsen her på vor jord,
kanske må han sige i dag som da;
I Nazaret, der kan jeg ej
gøre ret meget for vantro.

Er det sådan, i Danmark?

Ser  vi ud over jorden i dag,
sker ingen under og tegn,
blinde ser, døve hører - lamme de går,
Guds Ånd sig mægtigt bevæger,
og skare på skare de kommer til tro
på Ham, i hvis navn alting sker.
overalt, hvor menigheder den bliver
det  - som den  kaldte til;
være hans - hænder, fødder og mund,
da sker der under og tegn.