Din fødselsattest


Jesus sagde,at  når nogen kommer ind i Guds rige eller bliver en kristen, er de født  på ny, sandelig, sandelig siger jeg dig: den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige: (Johs.3,3)

Da du blev  født, fik dine forældre en fødselsattest på dig, som du stadig bruger til at bevise hvem du er. Du er den, du er, uanset hvordan du måtte have det med det. Selv hvis du led af hukommelsestab, ville din identitet stadig være den samme. Din fødselsattest fortæller, hvem du er og det afgør det.

Sådan er det med os og bibelen. hvis du har taget  imod Jesus Kristus i dit liv, så er du født ind i Guds familie. Bibelen er din fødselsattest. Den fortæller, hvem du er, også selv om du måske ikke altid føler, at du er en kristen eller hvis du glemmer det! Vi kan  regne med, at Bibelen vil fortælle os om vores nye fødsel, på samme måde som vi kan stole på vores oprindelige fødselsattest.

Discipelen Johannes udtrykte det dristigt; Mine kære, vi er Guds børn nu: (1Joh. brev 3,2) Og vi  har allerede set, hvad Jesus sagde; Den, der har hører mit ord og tror på ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døde til livet. (Johs.5,25)

Det er stærke ord! De siger. at hvis du har angret og taget imod Jesus, så har du evigt liv og er gået over fra døde til livet. Det er noget, du kan bygge dit liv på.
Det er noget til efter tanke. Amen!